Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

personkontroloplysninghent [17-02-2017 15:13] (nuværende)
admin created
Linje 1: Linje 1:
 +====== PersonKontrolOplysningHent ======
 +===== R75-person =====
 +PersonKontrolOplysningHent er en OIO-service,​ som gør det muligt at få detaljerede skattemæssige oplysninger om personer (R75-person). R75 trækker på informationer fra en række af SKAT's systemer og anvendes primært til kontrolformål. SKATs samarbejdspartnere kan få adgang til disse oplysninger med henblik på sagsbehandling eller rådgivning. Servicen er et alternativ til rekvirering af manuelle udtræk eller adgang via Tast Selv Borger. Servicen gør det muligt at integrere oplysningerne i egne beregnings- eller sagsbehandlingsapplikationer.
  
 +===== Adgang =====
 +Adgang til oplysningerne kræver lovhjemmel og gives efter individuel aftale. Der gives kun adgang til oplysninger,​ som er relevant til formålet.
 +
 +Servicen giver kun læseadgang. Det er ikke muligt at foretage rettelser ad denne vej.
 +
 +===== Hvilke oplysninger kan man få? =====
 +Udtrækket indeholder oplysninger om betalte skatter, selvangivne oplysninger,​ virksomhedsoplysninger,​ moms, oplysningssedler,​ diverse fradrag, løn, ydelser og øvrige indtægter, formue og pension, ejendomme og køretøjer. Der er tale om de samme oplysninger,​ som borgeren selv har adgang til via Skattemappen.
 +
 +Bilag 1 i [[r75xmlguiden|XML-guiden]] beskriver hvilke specifikke oplysninger,​ der udstilles.
 +
 +===== Strukturel opbygning =====
 +Servicen returnerer en generisk struktur med et antal grupperede felter. Hvert felt består af ét eller flere underfelter. Disse underfelter er af en specifik type (fx beløb) og beskrives yderligere med en "​kvalifikator",​ som er beskrevet i XML-guidens bilag 3. Markeringsfelter kan suppleres med en kode eller tekst. Koderne fremgår også af bilag 3.
 +
 +Grænsefladen er defineret i et samlet XML Schema: [[http://​digitaliser.dk/​resource/​3080250/​artefact/​PersonKontrolOplysningHentInterface.xsd|PersonKontrolOplysningHentInterface.xsd]].
 +
 +[[this>​services/​prod/​PersonKontrolOplysningHent/​PersonKontrolOplysningHent.wsdl|PersonKontrolOplysningHent.wsdl]] definerer webservicen. Endepunkter,​ adgang til testmiljø mv. oplyses ved indgåelse af tilslutningsaftale.
 +
 +===== Eksempel på klientkode =====
 +Dokumentet {{ ::​webservice_client_b2b_with_visual_studio_2010_-_servicereference.pdf |Webservice client B2B with Visual Studio 2010 - ServiceReference.pdf}} indeholder et detaljeret eksempel på, hvordan servicen kaldes fra en .NET-klient med WCF.
 +
 +
 +===== BankHent =====
 +[[this>​systems/​SLSP/​BankHent20161024/​OIOXML/​BankHent_20161024/​BankHent.wsdl|BankHent.wsdl]]
Sidst ændret: 17-02-2017 15:13