Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


PersonKontrolOplysningHent

R75-person

PersonKontrolOplysningHent er en OIO-service, som gør det muligt at få detaljerede skattemæssige oplysninger om personer (R75-person). R75 trækker på informationer fra en række af SKAT's systemer og anvendes primært til kontrolformål. SKATs samarbejdspartnere kan få adgang til disse oplysninger med henblik på sagsbehandling eller rådgivning. Servicen er et alternativ til rekvirering af manuelle udtræk eller adgang via Tast Selv Borger. Servicen gør det muligt at integrere oplysningerne i egne beregnings- eller sagsbehandlingsapplikationer.

Adgang

Adgang til oplysningerne kræver lovhjemmel og gives efter individuel aftale. Der gives kun adgang til oplysninger, som er relevant til formålet.

Servicen giver kun læseadgang. Det er ikke muligt at foretage rettelser ad denne vej.

Hvilke oplysninger kan man få?

Udtrækket indeholder oplysninger om betalte skatter, selvangivne oplysninger, virksomhedsoplysninger, moms, oplysningssedler, diverse fradrag, løn, ydelser og øvrige indtægter, formue og pension, ejendomme og køretøjer. Der er tale om de samme oplysninger, som borgeren selv har adgang til via Skatteoplysninger.

Bilag 1 i XML-guiden beskriver hvilke specifikke oplysninger, der udstilles.

Strukturel opbygning

Servicen returnerer en generisk struktur med et antal grupperede felter. Hvert felt består af ét eller flere underfelter. Disse underfelter er af en specifik type (fx beløb) og beskrives yderligere med en „kvalifikator“. Markeringsfelter kan suppleres med en kode eller tekst.

Eksempel på klientkode

Dokumentet Webservice client B2B with Visual Studio 2010 - ServiceReference.pdf indeholder et detaljeret eksempel på, hvordan servicen kaldes fra en .NET-klient med WCF.

BankHent

Versionshistorik

Sidst ændret: 28-06-2021 05:45