Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


eSKATdata FAQ

Spørgsmål

Svar

 • Du kan finde seneste version her.
 • Det er vigtigt, at skemaerne er fuldt opdaterede – også felter I ikke har behov for. Hvis ikke skemaerne er opdateret, kan I ikke modtage data via eSKATdata
 • Servicevinduer på eIndkomst annonceres på: http://skat.dk/skat.aspx?oId=71484
 • Hvis servicen er oppe og der stadig ikke modtages data kan forklaringen være, at der simpelthen ikke er data på personen.
 • eSKATdata udstiller kun data, hvis det er indberettet.

Der kan være problemer med cookies:

 • Samtykkekomponenten kræver, at cookies er tilladt på den pågældende enhed.
 • Særligt Safari (Apple) blokerer for cookies, idet Safari kun lagrer cookies for sider borgeren har besøgt. Har borgeren ikke besøgt www.skat.dk vil der ikke være en cookie, der kan bruges i samtykket.
 • Løsningen er, at borgeren kan lukke samtykket, besøge en af SKATs sider på hjemmesiden og derefter åbne samtykke på ny.

Hvis du oplever, at du kun modtager årsopgørelsesdata fra forrige år, selvom det burde være muligt at hente data for sidste år, kan forklaringen være, at der ikke er dannet en årsopgørelse i pågældende år for borgeren

 • eSKATdata udstiller som udgangspunkt en borgers senest dannede årsopgørelse
 • Der kan kun udstilles data, hvis der er data at udstille. Forefindes en årsopgørelse for pågældende år ikke, vil eSKATdata udstille senest dannede årsopgørelse, som i nogle tilfælde vil være forrige års opgørelse
 • Tilflyttere vil eksempelvis ikke nødvendigvis have en årsopgørelse for aktuelle år

Forklaringen er, at der er indkomstdata på personen, men ikke årsopgørelsesdata grundet den måde eSKATdata udstiller data på

 • Årsopgørelsen opdateres én gang årligt. Derfor vil årsopgørelsesdata altid været dateret til året før aktuelle år, såfremt der er dannet årsopgørelse for dette år.
 • eIndkomst opdateres per lønudbetaling, og data heri vil kunne eksisterende, selvom der ikke er dannet en årsopgørelse, da der er tale om to forskellige indkomstår.

Skatteforvaltningen videresender, hvad der er i indeværende måned og de 3 foregående måneder.

 • Ved forespørgsel den 10. oktober sender Skatteforvaltningen de oplysninger, der er tilgængelige for oktober, fx en 14-dages løn, og de oplysninger, der er tilgængelige for juli, august og september. Andre eksempler:
Kunden giver samtykke Skatteforvaltningen sender data
Dato Periode start Periode slut Periodens længde
14. september 2011 2011.09 2011.06 3 mdr. 14 dage
1. januar 2011 2011.01 2010.10 3 mdr. 1 dag
31. december 2011 2011.12 2011.09 4 mdr.
29. februar 2012 2012.02 2011.11 4 mdr.

I de seneste versioner af Google Chrome blokeres iframes, der ikke er direkte initieret af brugeren.

 • Derfor kan nogle brugere af eSKATdata opleve, at de ikke dirigeres tilbage til jeres side, når samtykket er gennemført.
 • En løsning på dette problem er, at I implementerer en knap, kunden aktivt skal trykke på for at vende tilbage til jeres side.
Sidst ændret: 11-04-2019 10:50