Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
eskatdata [12-02-2020 07:51]
w19991
eskatdata [15-12-2020 13:14] (nuværende)
w26586
Linje 2: Linje 2:
 Dette er de seneste OIO-services i form af zip-filer med alle schemaer: Dette er de seneste OIO-services i form af zip-filer med alle schemaer:
  
-  * [[this>​systems/​eSKATdata (HentSelv)/eSKATdata20200107/OIOXML/HentSelvSendData_20200107.zip|HentSelvSendData]] - leverance ​20200107+  * [[this>​systems/​eSKATdata (HentSelv)/eSKATdata20201208/OIOXML/HentSelvSendData_20201208.zip|HentSelvSendData]] - leverance ​20201208
  
 **Ændringslog:​** **Ændringslog:​**
 <​code>​ <​code>​
-ÅrligSkatteOplysningStruktur (07-01-2020) 
  
-Følgende ​dataelementer har fået deres originale navne tilbage+IndkomstOplysningPerson (07-12-2020) 
 + Følgende ​nye felter er tilføjet:​ 
 + (JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseBeløb) 
 + (JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseIndsatPensionsordning) 
 + (SundhedsforsikringspræmiePensionsbetaltGruppeliv) 
 + (SundhedsforsikringspræmiePensionsbetaltIkkeGruppeliv) 
 + (SundhedsforsikringspræmieArbejdsgiverbetalt) 
 + (MedarbejderinvesteringsselskabIndskudBruttoBeløb) 
 + (MedarbejderinvesteringsselskabIndskudAMBidrag)
  
-PersonligIndkomstLoenIndkomstBeloeb ​               til   ​AarligSkatteOplysningLoenIndkomstBeloeb +ÅrligSkatteOplysningStruktur (07-12-2020)
-PersonligIndkomstPensionDagpengeStipendieBeloeb ​   til   ​AarligSkatteOplysningPensionDagpengeStipendieBeloeb +
-PersonligIndkomstPrivatDagplejeHushjaelpBeloeb ​    ​til ​  ​AarligSkatteOplysningPrivatDagplejeHushjaelpBeloeb +
-PersonligIndkomstUnderholdsbidragBeloeb ​           til   ​AarligSkatteOplysningUnderholdsbidragBeloeb +
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
-ÅrligSkatteOplysningStruktur (17-12-2019)+
  Følgende nye felter er tilføjet:  Følgende nye felter er tilføjet:
- (SkattePligtPersonOmfangKode+ (OpgørelseKørselDato
- (SkattepligtigPersonIndtraedenDato+ (OpgørelseSambeskatningKode
- (SkattepligtigPersonOphoerDato+ (CoronaUdbetalingFeriemidlerBeløb
- (IndkomstOplysningTabPaaAktierTidligereAarBeloeb+ (DISIndkomstGruppelivSundhedsforsikring
- (InvestorFradragBeloeb+ (AktierSpecifikationGevinstTabDanskAktiebaseretInvestering
- (PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeloeb) + (AktierSpecifikationGevinstTabUdenlandskAktiebaseretInvestering)
-  +
- Følgende felter er fjernet:  +
- (AarligSkatteOplysningKapitalpensionBidragBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningUdenlandskPersonligIndkomstGammelLempelseBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningUdenlandskPersonligIndkomstHalvLempelseBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningForskerindkomstUdenArbejdsmarkedbidragBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningMellemskatBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningSaerligPensionsbidragBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningUdligningSkatBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningEjendomsvaerdiskatAfdoedAegtefaelleBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningVirksomhedOrdningIndskudskontoSaldoBeloeb) +
- (AarligSkatteOplysningVirksomhedOrdningSikkerhedsstillelseBeloeb) +
--------------------------------------------------------------------------------------------- +
-HentSelvSendData_O (17-12-2019) +
- Følgende felter er fjernet: +
- (IndkomstOplysningPersonMultimediebeskatningVaerdiBeloeb) +
- (IndkomstOplysningPersonBruttoindkomstBeloeb) +
- (IndkomstOplysningPersonBruttoFeriepengeBeloeb) +
--------------------------------------------------------------------------------------------- +
-PersonKontrolOplysningStruktur (17-12-2019) +
- Følgende nye felter er tilføjet:​ +
- (PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldOevrigEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldBankEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanUnderAfviklingEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldPensionForsikringPantebreveEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldSaerligeEjerForholdEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldPantebreveDepotEjerStatusKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldOevrigRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldBankRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanUnderAfviklingRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldPensionForsikringPantebreveRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldSaerligeEjerForholdRenteudgiftBeloeb) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldPantebreveDepotRenteudgiftBeloeb) +
-  +
- Følgende felter er fjernet: +
- (PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutRestLoebetidKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldOevrigeRestLoebetidKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanRestLoebetidKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionRestLoebetidKode) +
- (PersonKontrolOplysningGaeldBankRestLoebetidKode) +
--------------------------------------------------------------------------------------------- +
-LønudbetalerStruktur (17-12-2019) +
- Følgende nye felter er tilføjet:​ +
- VirksomhedSENummerIdentifikator +
- CVRnumberIdentifier  +
- VirksomhedNavnFirmaKortNavn +
-                VirksomhedNavnFirmaNavn +
--------------------------------------------------------------------------------------------- +
-Følgende nye fejlkoder er tilføjet:​ +
-Fejl / advis: ​    ​Virksomhedsoplysninger fundet +
-Fejlkode: ​        ​1070 +
- +
-Fejl / advis: ​    Ingen virksomhedsoplysninger fundet +
-Fejlkode: ​        ​1071 +
- +
-Fejl / advis: ​    ​Afhentning af Virksomhedsoplysninger fejlede +
-Fejlkode: ​        1970+
  
-Fejl / advis: ​   Virksomheds servicen er lukket i øjeblikket 
-Fejlkode: ​       1971 
 </​code>​ </​code>​
  
Sidst ændret: 15-12-2020 13:14