Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


eSKATdata

Dette er de seneste OIO-services i form af zip-filer med alle schemaer:

Ændringslog:

ÅrligSkatteOplysningStruktur (07-01-2020)

Følgende dataelementer har fået deres originale navne tilbage

PersonligIndkomstLoenIndkomstBeloeb        til  AarligSkatteOplysningLoenIndkomstBeloeb
PersonligIndkomstPensionDagpengeStipendieBeloeb  til  AarligSkatteOplysningPensionDagpengeStipendieBeloeb
PersonligIndkomstPrivatDagplejeHushjaelpBeloeb   til  AarligSkatteOplysningPrivatDagplejeHushjaelpBeloeb
PersonligIndkomstUnderholdsbidragBeloeb      til  AarligSkatteOplysningUnderholdsbidragBeloeb
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅrligSkatteOplysningStruktur (17-12-2019)
	Følgende nye felter er tilføjet:
		(SkattePligtPersonOmfangKode)
		(SkattepligtigPersonIndtraedenDato)
		(SkattepligtigPersonOphoerDato)
		(IndkomstOplysningTabPaaAktierTidligereAarBeloeb)
		(InvestorFradragBeloeb)
		(PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeloeb)
		
	Følgende felter er fjernet: 
		(AarligSkatteOplysningKapitalpensionBidragBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningUdenlandskPersonligIndkomstGammelLempelseBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningUdenlandskPersonligIndkomstHalvLempelseBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningForskerindkomstUdenArbejdsmarkedbidragBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningMellemskatBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningSaerligPensionsbidragBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningUdligningSkatBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningEjendomsvaerdiskatAfdoedAegtefaelleBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningVirksomhedOrdningIndskudskontoSaldoBeloeb)
		(AarligSkatteOplysningVirksomhedOrdningSikkerhedsstillelseBeloeb)
--------------------------------------------------------------------------------------------
HentSelvSendData_O (17-12-2019)
	Følgende felter er fjernet:
		(IndkomstOplysningPersonMultimediebeskatningVaerdiBeloeb)
		(IndkomstOplysningPersonBruttoindkomstBeloeb)
		(IndkomstOplysningPersonBruttoFeriepengeBeloeb)
--------------------------------------------------------------------------------------------
PersonKontrolOplysningStruktur (17-12-2019)
	Følgende nye felter er tilføjet:
		(PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldOevrigEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldBankEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanUnderAfviklingEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldPensionForsikringPantebreveEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldSaerligeEjerForholdEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldPantebreveDepotEjerStatusKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldOevrigRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldBankRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanUnderAfviklingRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldPensionForsikringPantebreveRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldSaerligeEjerForholdRenteudgiftBeloeb)
		(PersonKontrolOplysningGaeldPantebreveDepotRenteudgiftBeloeb)
	
	Følgende felter er fjernet:
		(PersonKontrolOplysningGaeldRealkreditinstitutRestLoebetidKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldOevrigeRestLoebetidKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldStudielaanRestLoebetidKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldForsikringPensionRestLoebetidKode)
		(PersonKontrolOplysningGaeldBankRestLoebetidKode)
--------------------------------------------------------------------------------------------
LønudbetalerStruktur (17-12-2019)
	Følgende nye felter er tilføjet:
		VirksomhedSENummerIdentifikator
		CVRnumberIdentifier		
		VirksomhedNavnFirmaKortNavn
        VirksomhedNavnFirmaNavn
--------------------------------------------------------------------------------------------
Følgende nye fejlkoder er tilføjet:
Fejl / advis:   Virksomhedsoplysninger fundet
Fejlkode:     1070

Fejl / advis:   Ingen virksomhedsoplysninger fundet
Fejlkode:     1071

Fejl / advis:   Afhentning af Virksomhedsoplysninger fejlede
Fejlkode:     1970

Fejl / advis:  Virksomheds servicen er lukket i øjeblikket
Fejlkode:    1971

De såkaldte hovedoplysninger er beskrevet under fejlhåndtering. Læs også den generelle FAQ for SKATs OIO-services.

Sidst ændret: 12-02-2020 07:51