Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

serviceeskattekorthent [22-09-2009 14:09] (nuværende)
admin created
Linje 1: Linje 1:
 +====== ServiceeSkattekortHent ======
 +===== Afhængigheder - træ =====
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379832/​artefact/​eSkattekortHent_IType.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​247441/​artefact/​SKAT_HovedOplysninger.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​379821/​artefact/​SKAT_Virksomhed.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​2781/​artefact/​SKAT_VirksomhedPeriode.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​379762/​artefact/​eSkattekortPersonBlanketStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​379725/​artefact/​SKAT_Person.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​2612/​artefact/​SKAT_PersonGyldigPeriode.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​379700/​artefact/​SKAT_ESkattekort.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​6781/​artefact/​SKAT_ESkattekortIndkomstAarIdentifikator.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​4225/​artefact/​SKAT_ESkattekortKoerselDato.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3530/​artefact/​SKAT_ESkattekortIkraftDato.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​1147/​artefact/​SKAT_ESkattekortLoebenummerIdentifikator.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5929/​artefact/​SKAT_ESkattekortForskudTraekProcent.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​4645/​artefact/​SKAT_ESkattekortTraekProcent.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3941/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragMaanedBeloeb.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​2256/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragFjortenDageBeloeb.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​773/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragUgeBeloeb.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3947/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragDagBeloeb.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​4783/​artefact/​SKAT_ESkattekortAlleIndikator.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​379743/​artefact/​SKAT_ESkattekortType.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​939/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeKode.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3738/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeTekst.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5675/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeGyldigPeriode.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​375762/​artefact/​BlanketStrukturType.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​2307/​artefact/​SKAT_BlanketFeltNummerIdentifikator.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5378/​artefact/​SKAT_BlanketNummerIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379842/​artefact/​eSkattekortHent_OType.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​247432/​artefact/​SKAT_HovedOplysningerSvar.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247410/​artefact/​SKAT_SvarStruktur.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​247402/​artefact/​SKAT_AdvisStruktur.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247390/​artefact/​SKAT_AdvisIdentifikator.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247396/​artefact/​SKAT_AdvisTekst.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​247383/​artefact/​SKAT_FejlStruktur.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247422/​artefact/​SKAT_ServiceIdentifikator.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​379821/​artefact/​SKAT_Virksomhed.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​2781/​artefact/​SKAT_VirksomhedPeriode.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​379812/​artefact/​eSkattekortPersonStrukurType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​379801/​artefact/​eSkattekortTypeStrukturType.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​379784/​artefact/​SKAT_SkattekortType.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​2874/​artefact/​SKAT_SkattekortTypeKode.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​830/​artefact/​SKAT_SkattekortTypeTekst.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​379700/​artefact/​SKAT_ESkattekort.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​6781/​artefact/​SKAT_ESkattekortIndkomstAarIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​4225/​artefact/​SKAT_ESkattekortKoerselDato.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3530/​artefact/​SKAT_ESkattekortIkraftDato.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​1147/​artefact/​SKAT_ESkattekortLoebenummerIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​5929/​artefact/​SKAT_ESkattekortForskudTraekProcent.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​4645/​artefact/​SKAT_ESkattekortTraekProcent.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3941/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragMaanedBeloeb.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​2256/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragFjortenDageBeloeb.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​773/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragUgeBeloeb.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3947/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragDagBeloeb.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​379776/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnement.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​3083/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnementReserveretIndikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​5310/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnementGyldigPeriode.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +              * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +              * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +              * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​379753/​artefact/​eSkattekortStrukturType.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​379700/​artefact/​SKAT_ESkattekort.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6781/​artefact/​SKAT_ESkattekortIndkomstAarIdentifikator.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​4225/​artefact/​SKAT_ESkattekortKoerselDato.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3530/​artefact/​SKAT_ESkattekortIkraftDato.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​1147/​artefact/​SKAT_ESkattekortLoebenummerIdentifikator.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​5929/​artefact/​SKAT_ESkattekortForskudTraekProcent.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​4645/​artefact/​SKAT_ESkattekortTraekProcent.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3941/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragMaanedBeloeb.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​2256/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragFjortenDageBeloeb.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​773/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragUgeBeloeb.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​3947/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragDagBeloeb.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​379716/​artefact/​SKAT_eSkatteFrikort.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6951/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortSaldoBeloeb.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​5299/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortAnvendtBeloeb.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​6833/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortAnvendtDato.xsd
  
 +===== Afhængigheder - unikke =====
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379832/​artefact/​eSkattekortHent_IType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247441/​artefact/​SKAT_HovedOplysninger.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379821/​artefact/​SKAT_Virksomhed.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​2781/​artefact/​SKAT_VirksomhedPeriode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379762/​artefact/​eSkattekortPersonBlanketStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379725/​artefact/​SKAT_Person.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​2612/​artefact/​SKAT_PersonGyldigPeriode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379700/​artefact/​SKAT_ESkattekort.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​6781/​artefact/​SKAT_ESkattekortIndkomstAarIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​4225/​artefact/​SKAT_ESkattekortKoerselDato.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3530/​artefact/​SKAT_ESkattekortIkraftDato.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​1147/​artefact/​SKAT_ESkattekortLoebenummerIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5929/​artefact/​SKAT_ESkattekortForskudTraekProcent.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​4645/​artefact/​SKAT_ESkattekortTraekProcent.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3941/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragMaanedBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​2256/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragFjortenDageBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​773/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragUgeBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3947/​artefact/​SKAT_ESkattekortFradragDagBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​4783/​artefact/​SKAT_ESkattekortAlleIndikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379743/​artefact/​SKAT_ESkattekortType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​939/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeKode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3738/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5675/​artefact/​SKAT_ESkattekortTypeGyldigPeriode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375762/​artefact/​BlanketStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​2307/​artefact/​SKAT_BlanketFeltNummerIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5378/​artefact/​SKAT_BlanketNummerIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379842/​artefact/​eSkattekortHent_OType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247432/​artefact/​SKAT_HovedOplysningerSvar.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247410/​artefact/​SKAT_SvarStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247402/​artefact/​SKAT_AdvisStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247390/​artefact/​SKAT_AdvisIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247396/​artefact/​SKAT_AdvisTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247383/​artefact/​SKAT_FejlStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247422/​artefact/​SKAT_ServiceIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379812/​artefact/​eSkattekortPersonStrukurType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379801/​artefact/​eSkattekortTypeStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379784/​artefact/​SKAT_SkattekortType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​2874/​artefact/​SKAT_SkattekortTypeKode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​830/​artefact/​SKAT_SkattekortTypeTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379776/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnement.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3083/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnementReserveretIndikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5310/​artefact/​SKAT_ESkattekortAbonnementGyldigPeriode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379753/​artefact/​eSkattekortStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​379716/​artefact/​SKAT_eSkatteFrikort.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​6951/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortSaldoBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5299/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortAnvendtBeloeb.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​6833/​artefact/​SKAT_ESkatteFrikortAnvendtDato.xsd
Sidst ændret: 22-09-2009 14:09