Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

serviceansaettelseforholdpersonkontroller [22-09-2009 14:35] (nuværende)
admin created
Linje 1: Linje 1:
 +====== ServiceAnsaettelseForholdPersonKontroller ======
 +===== Afhængigheder - træ =====
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​378954/​artefact/​AnsaettelseForholdPersonKontroller_IType.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​247441/​artefact/​SKAT_HovedOplysninger.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375841/​artefact/​AbonnentAdgangStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​4392/​artefact/​SKAT_AdgangFormaalTypeKode.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​4790/​artefact/​SKAT_AbonnentTypeKode.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​513/​artefact/​SKAT_AbonnementTypeKode.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375833/​artefact/​AbonnentVirksomhedStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​237613/​artefact/​SKAT_SEnummerIdentifikator.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​1283/​artefact/​CVR_CVRNumber.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375981/​artefact/​JuridiskIndkomstUdbetalerStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375863/​artefact/​SoegePeriodeLukketStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375936/​artefact/​AfregnendeEnhedFaellesRegistreringStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375814/​artefact/​IndberetningPligtigVirksomhedStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​237613/​artefact/​SKAT_SEnummerIdentifikator.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​1283/​artefact/​CVR_CVRNumber.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​378969/​artefact/​AnsaettelseForholdPersonKontroller_OType.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​247432/​artefact/​SKAT_HovedOplysningerSvar.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247410/​artefact/​SKAT_SvarStruktur.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​247402/​artefact/​SKAT_AdvisStruktur.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247390/​artefact/​SKAT_AdvisIdentifikator.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247396/​artefact/​SKAT_AdvisTekst.xsd
 +            * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +        * http://​digitaliser.dk/​resource/​247383/​artefact/​SKAT_FejlStruktur.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +          * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​247422/​artefact/​SKAT_ServiceIdentifikator.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​10328/​artefact/​MedarbejderAnsatIndikator_20080901.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375981/​artefact/​JuridiskIndkomstUdbetalerStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +    * http://​digitaliser.dk/​resource/​375936/​artefact/​AfregnendeEnhedFaellesRegistreringStrukturType.xsd
 +      * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
  
 +===== Afhængigheder - unikke =====
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​378954/​artefact/​AnsaettelseForholdPersonKontroller_IType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247441/​artefact/​SKAT_HovedOplysninger.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247417/​artefact/​SKAT_TransaktionIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247427/​artefact/​SKAT_TransaktionTid.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3541/​artefact/​CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375841/​artefact/​AbonnentAdgangStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​4392/​artefact/​SKAT_AdgangFormaalTypeKode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​4790/​artefact/​SKAT_AbonnentTypeKode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​513/​artefact/​SKAT_AbonnementTypeKode.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375833/​artefact/​AbonnentVirksomhedStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​237613/​artefact/​SKAT_SEnummerIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​1283/​artefact/​CVR_CVRNumber.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375981/​artefact/​JuridiskIndkomstUdbetalerStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​1945/​artefact/​CVR_CVRnumberIdentifier.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375863/​artefact/​SoegePeriodeLukketStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​5780/​artefact/​XKOM_DateInterval.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​6863/​artefact/​XKOM_DurationMeasure.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​784/​artefact/​XKOM_StartDate.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​3018/​artefact/​XKOM_EndDate.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375936/​artefact/​AfregnendeEnhedFaellesRegistreringStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​375814/​artefact/​IndberetningPligtigVirksomhedStrukturType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​378969/​artefact/​AnsaettelseForholdPersonKontroller_OType.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247432/​artefact/​SKAT_HovedOplysningerSvar.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247410/​artefact/​SKAT_SvarStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247402/​artefact/​SKAT_AdvisStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247390/​artefact/​SKAT_AdvisIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247373/​artefact/​SKAT_FejlIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247396/​artefact/​SKAT_AdvisTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247378/​artefact/​SKAT_FejlTekst.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247383/​artefact/​SKAT_FejlStruktur.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​247422/​artefact/​SKAT_ServiceIdentifikator.xsd
 +  * http://​digitaliser.dk/​resource/​10328/​artefact/​MedarbejderAnsatIndikator_20080901.xsd
Sidst ændret: 22-09-2009 14:35