Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


PersonSelvangivelseOpret

Om servicen

Servicen gør det muligt at integrere indberetningen af oplysningsskemaet for personer med revisorapplikationer og dermed foretage indberetningen direkte uden at indtaste oplysningerne i Tast Selv Borger.

Servicens input er grupperet i et antal angivelser. Hver angivelse består af et antal beløb identificeret med et feltnummer samt et antal separate felter til øvrige oplysninger såsom koder og afkrydsningsfelter.

OIO-service leverancer

Leverancerne indeholder wsdl'en med tilhørende schemaer. Wsdl'en ligger i folderen af samme navn. Schemaet PersonSelvangivelseOpretInterface.xsd som definerer interfacet, ligger i folderen „Service“. En del schemaer har referencer til schemaer på digitaliser.dk. Det anbefales at anvende et værktøj til at læse schemaerne.

Package.zip indeholder samtlige schemaer og er primært rettet mod kodegenerering.

I underfolderen „documentation“ under de enkelte leverancer, er der et regneark som lister beløbsfelterne. Desuden er gyldige koder for kodefelterne beskrevet.

Ved indberetning af navn og adresse vedr. privat renter, børnebidrag og ægtefællebidrag må antal tegn IKKE overskride det som anvendes i TastSelv:

PERSFORNVN C(34)
PERSEFTERNVN C(34)
VEJNVN C(20)
HUSNR C(7)
POSTNR C(15)
BYNVN C(34)

Under GældTilPrivatRenteUdgiftAngivelseListe skal adresselinjer udfyldes således:

PersonNavnForNavn PERSFORNVN
PersonNavnEfterNavn PERSEFTERNVN
AlternativAdresseAdresseLinie1 VEJNVN
AlternativAdresseAdresseLinie2 HUSNR
AlternativAdresseAdresseLinie3 POSTNR
AlternativAdresseAdresseLinie4 BYNVN
AlternativAdresseAdresseLinie5 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie6 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie7 anvendes ikke
LandKode LANDKOD

Under på BørneBidragAngivelseListe skal adresselinjer udfyldes således:

PersonNavnForNavn PERSFORNVN
PersonNavnEfterNavn PERSEFTERNVN
AlternativAdresseAdresseLinie1 VEJNVN
AlternativAdresseAdresseLinie2 HUSNR
AlternativAdresseAdresseLinie3 POSTNR
AlternativAdresseAdresseLinie4 BYNVN
AlternativAdresseAdresseLinie5 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie6 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie7 anvendes ikke
LandKode LANDKOD

Under ÆgtefælleBidragAngivelseListe skal adresselinjer udfyldes således:

PersonNavnForNavn PERSFORNVN
PersonNavnEfterNavn PERSEFTERNVN
AlternativAdresseAdresseLinie1 VEJNVN
AlternativAdresseAdresseLinie2 HUSNR
AlternativAdresseAdresseLinie3 POSTNR
AlternativAdresseAdresseLinie4 BYNVN
AlternativAdresseAdresseLinie5 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie6 anvendes ikke
AlternativAdresseAdresseLinie7 anvendes ikke
LandKode LANDKOD

Seneste version:

Tidligere versioner:

Sidst ændret: 26-02-2024 13:06