Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


OIO XML

OIOXML fra SKAT

SKAT har udviklet en række skemaer der i vidt omfang er godkendt hos IT- og Telestyrelsen. Den primære kilde for disse skemaer er derfor rep.oio.dk og digitaliser.dk. SKATs skemaer fra før oktober 2008 kan findes under:

http://rep.oio.dk/skat.dk

og endnu ældre skemaer under

http://rep.oio.dk/toldskat.dk

IT- og Telestyrelsen står lige nu i et vadested mellem den gamle infostrukturbase og den nye, der betyder at SKATs seneste udgaver af skemaer ikke har kunnet uploades. Derfor har SKAT oprettet denne foreløbige spejling af SKATs OIO skemaer med henblik på at kunne eksponere de seneste udgaver af SKATs nyeste OIOXML skemaer, samt de skemaer de umiddelbart afhænger af, af hensyn til de udviklere der akut står med behovet for at kunne se dem. Vi har lavet en udgave med relative stier, som er nemmest at bruge i det daglige:

rel_rep.oio.dk/

Samme udgave med absolutte stier:

rep.oio.dk/

SKAT vil påpege, at det er schemaerne med de absolutte stier på denne server, som er de originale.

Bemærk at disse indeholder absolutte referencer til rep.oio.dk, hvoraf nogle ikke eksisterer. Hvis du vil bruge schemaerne kan de tilgås vha. Host header „rep.oio.dk“. Hvis dit miljø ikke har adgang til denne server, kan du downloade alle filerne som zip-fil.

Yderligere spørgsmål om SKATs OIOXML kan sendes til:

Jesper.T.Johansen@skat.dk

Sidst ændret: 10-02-2009 08:30