Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


EFIFordringshaver 20121003

EFI OIO-grænseflade til fordringshavere

Dette er WSDL-filer og schema-filer for den kommende version af de fire MF-services, som udstilles af EFI's ModtagFordring-modul.

WSDL'er

Da disse services ikke er implementeret, er de inkluderede endpoints kun dummies.

WSDL-erne refererer til disse schemaer, som definerer grænsefladerne:

(det anbefales at bruge et værktøj til at læse disse XML Schemas)

Der er endnu ikke dannet eksempler på input/output.

Download

Hele pakken af wsdl og schemaer kan downloades som én zip-fil.

Alternativ kan filerne gennemses her.

FAQ

Læs den Generel FAQ for SKATs OIO-services.

Læs også beskrivelsen af fejlhåndtering vha. de såkaldte hovedoplysninger

Dokumentation

De fire OIO-services er beskrevet i disse dokumenter:

Samme beskrivelser med alternativ notation. Se forklaring:

Beskrivelsen af de enkelte elementer i ovenstående er beskrevet i OIO_Elementer.docx Bemærk at beskrivelserne stammer fra SKATs interne dokumentation. OIO-beskrivelserne vil ofte være mere generelle.

Begrebsmodel

Klassediagrammer med tilhørende beskrivelser:

Bemærk: Diagrammerne viser SKATs interne begrebsmodel og er udelukkende til orientering. Elementerne i servicene er repræsenteret som attributter på begreber. Da OIO udelukkende fokuserer på elementer kan diagrammerne hjælpe til at forstå logikken bag servicene. Mange af elementer i OIO-servicene er dog navngivet anderledes og servicene omfatter kun et udvalg af attributterne på klasserne i diagrammet. Vi mener dog, at diagrammerne trods dette kan give et billede af, hvordan begreberne hænger sammen. Begrebsmodellen er ikke en datamodel, men kan danne grundlag for en datamodel.

Status/ændringlog

  • 3/10-2012: Services og dokumentation er opdateret med disse ændringer. Elementbeskrivelser er udtrukket i separat dokument.
  • 9/8-2012: Services og dokumentation er opdateret med disse ændringer
  • 15/6-2012: Services og dokumentation er opdateret med disse ændringer
  • 23/4-2012: Tilføjet eksempler på input/output
  • 2/11-2011: Services og dokumentation er opdateret med disse ændringer
  • 31/8-2011: Services og dokumentation er opdateret med disse ændringer
  • 3/8-2011: Tilføjet dokumenter med alternativ notation
  • 28/6-2011: Services og dokumentation er opdateret
  • 5/5-2011: Alle dokumenter er opdaterede.
  • 20/1-2011: Dokumentationen (servicebeskrivelserne) er opdateret. Konstaterede fejl: Elemementet HovedFordringTilbagekaldÅrsagKode mangler i HovedFordringTilbagekaldAArsagStrukturType.xsd. Aht. konsistens og navneregler vil DPDokumentEksternReference vil blive omdøbt til ModtagFordringDokumentEksternReference ved næste opdatering af schemaerne.
Sidst ændret: 07-11-2012 14:13